Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài thực hành

Từ kết quả đo đạc và từ số liệu “quan trắc” hiện tượng xung quanh, mỗi nhóm viết bản thu hoạch theo mẫu dưới và đại diện nhóm trình bày trước lớp, có thảo luận và trao đổi dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Nếu tài liệu của các nhóm làm ở các địa điểm xa nhau trong khu vực rộng được tập hợp lại một báo cáo rất hay.

Báo cáo kết quả quan sát và nhận xét về vi khí hậu của… (vị trí khảo sát, vào giờ…, ngày… tháng…năm…)

(Học sinh ghi những số liệu đã quan sát được trong thực tế)