Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài thực hành

- Sự giống nhau giữa người và thú:

-

- So sánh giữa người và vượn người ngày nay:

- Kết luận về nguồn gốc loài người:

Người và vượn người có quan hệ thân thuộc, gần gũi. Chúng đều thuộc bộ linh trưởng và có chung nguồn gốc, chung tổ tiên nhưng tiến hóa theo hai hướng khác nhau và vượn người hiện nay không phải là tổ tiên của người.