Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 6: Nêu những nét cơ bản về tình hình kinh tế và chính trị của Nhật Bản trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX.

Câu hỏi 6:

Nêu những nét cơ bản về tình hình kinh tế và chính trị của Nhật Bản trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX.

Trả lời:

•Về khoa học-kĩ thuật: Tiếp tục phát triển đến trình độ cao. Tính đến năm 1992, Nhật Bản đã phóng 49 vệ tinh khác nhau và hợp tác có hiệu quả với Mĩ, Liên Xô trong các chương trình vũ trụ quốc tế.

•Văn hóa: Kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại.

•Chính trị: Các đảng thay nhau lên nắm chính quyền, xã hội có phần không ổn định.

•Đối ngoại: Duy trì liên minh chặt chẽ với Mĩ.

→ Từ thập kỉ 90, Nhật Bản bắt đầu bước vào thời kì suy thoái, tuy nhiên vẫn duy trì là một trong ba trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới.