Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 5: Nêu những nét chính về tình hình Liên bang Nga trong những năm 1991 – 2000.

Câu hỏi 5:

Nêu những nét chính về tình hình Liên bang Nga trong những năm 1991 – 2000.

Trả lời:

Liên bang Nga là “quốc gia kế tục Liên Xô”.

•Trong giai đoạn đầu 1990 – 1995: kinh tế bị suy yếu, chính trị chưa ổn định.

•Giai đoạn 1995 – 2000: Liên bang Nga bắt đầu có những tín hiệu phục hồi.

•Từ năm 2000: V.Putin lên làm Tổng thống, nước Nga có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy vậy, Nga vẫn phải đương đầu với nạn khủng bố,…