Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 5: Hãy nêu những sự kiện chính trong quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU).

Câu hỏi 5:

Hãy nêu những sự kiện chính trong quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU).

Trả lời:

- Ngày 18/4/1951: Sáu nước Tây Âu đã thành lập “Cộng đông than-thép châu Âu”, tiếp đó “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu” và “Cộng đồng kinh tế châu Âu” được thành lập. → Ba tổ chức hợp nhất thành “Cộng đồng châu Âu” (EC).

- Các nước EC kí hiệp ước Maxtrích, có hiệu lực từ ngày 1/1/1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu. (Đến năm 2004, EU kết nạp thêm 10 nước, nâng số thành viên lên 25 nước.)

- 6/1979: Diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu đầu tiên.

- 3/1995: Bảy nước EU hủy bỏ sự kiểm soát việc đi lại của công dân các nước qua biên giới của nhau.

- 1/1/1999, đồng tiền chung châu Âu với tên gọi là đồng EURO được phát hành, 1/1/2002, chính thức được sử dụng ở nhiều nước EU.