Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Nêu những nét chính về tình hình kinh tế và chính trị của Tây Âu trong thập kỉ 90.

Câu hỏi 4:

Nêu những nét chính về tình hình kinh tế và chính trị của Tây Âu trong thập kỉ 90.

Trả lời:

•Kinh tế suy thoái, khủng hoảng, phát triển không ổn định kéo dài đến đầu thập kỉ 90.

•Vấp phải sự cạnh tranh từ Mĩ, Nhật Bản và các nước công nghiệp mới.

•Quá trình nhất thể hoá Tây Âu trong khuân khổ EU vẫn còn nhiều trở ngại.

•Tình trạng phân hoá giàu nghèo ngày càng lớn.

•Các tệ nạn xã hội vẫn thường xuyên xảy ra.