Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Miền Bắc đã lập được những thành tích gì trong sản xuất và chiến đấu chống tranh phá hoại của Mĩ từ năm 1965 đến năm 1968?

Câu hỏi 4:

Miền Bắc đã lập được những thành tích gì trong sản xuất và chiến đấu chống tranh phá hoại của Mĩ từ năm 1965 đến năm 1968?

Trả lời:

Trong chiến đấu:

– Thực hiện quân sự hóa toàn dân, đào lắp công sự, hầm hào…

– Chống lại hành động phá hoại của kẻ thù bằng các phương tiện, vũ khí hiện đại.

♦ Trong sản xuất:

Phong trào thi đua chống Mĩ, cứu nước phát triển rộng rãi, thu hút đông đảo nhân dân:

– Trong nông nghiệp: diện tích canh tác được mở rộng, năng suất lao động không ngừng tăng lên.

– Trong công nghiệp: năng lực sản xuất ở một số ngành được giữ vững. Công nghiệp địa phương và công nghiệp quốc phòng đều phát triển.

– Giao thông vận tải được bảo đảm thường xuyên và thông suốt.