Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Những thách thức đặt ra đối với các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu về kinh tế và chính trị xã hội trong những năm 1973 – 1991 là gì?

Câu hỏi 3:

Những thách thức đặt ra đối với các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu về kinh tế và chính trị xã hội trong những năm 1973 – 1991 là gì?

Trả lời:

•Kinh tế suy thoái, khủng hoảng, phát triển không ổn định kéo dài đến đầu thập kỉ 90.

•Vấp phải sự cạnh tranh từ Mĩ, Nhật Bản và các nước công nghiệp mới.

•Quá trình nhất thể hoá Tây Âu trong khuân khổ EU vẫn còn nhiều trở ngại.

•Tình trạng phân hoá giàu nghèo ngày càng lớn.

•Các tệ nạn xã hội vẫn thường xuyên xảy ra.