Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Hãy nêu khái quát những thắng lợi của cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu hỏi 3:

Hãy nêu khái quát những thắng lợi của cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trả lời:

- 1/1/1959: Chế độ độc tài Baxti sụp đổ, nước Cộng hòa Cuba ra đời.

- 1964: Nhân dân Panama đấu tranh đòi thu hồi chủ quyền kênh đào diễn ra sôi nổi.

- Đến năm 1983: ở vùng Caribê đã có 13 quốc gia độc lập.

- Nhiều cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ ở Mĩ Latinh biến châu lục này thành “lục địa bùng cháy”.