Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Từ ba cuộc chiến tranh đã nêu trong bài, em có nhận xét gì về chính sách đối ngoại của Mĩ.

Câu hỏi 2:

Từ ba cuộc chiến tranh đã nêu trong bài, em có nhận xét gì về chính sách đối ngoại của Mĩ.

Trả lời:

Mĩ làm mọi cách để thực hiện tham vọng làm bá chủ thế giới của mình.