Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Hãy nêu những nét chính trong quan hệ đối ngoại của Mĩ giai đoạn 1973 – 1991.

Câu hỏi 2:

Hãy nêu những nét chính trong quan hệ đối ngoại của Mĩ giai đoạn 1973 – 1991.

Trả lời:

•Các chính quyền Mĩ tiếp tục triển khai “Chiến lược toàn cầu”

•Thời gian đầu tăng cường chạy đua vũ trang nhưng càng về sau càng có xu hướng hoà hoãn.