Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Trình bày khái quát về tình hình chính trị ở Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1950).

Câu hỏi 1:

Trình bày khái quát về tình hình chính trị ở Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1950).

Trả lời:

•Ưu tiên hàng đầu của các nước Tây Âu là củng cố chính quyền của giai cấp tư sản, ổn định chính trị - xã hội, hàn gắn vết thương chiến tranh, phục hồi chặt chẽ nền kinh tế, liên minh chặt chẽ với Mĩ.

•Tìm cách quay trở lại thuộc địa cũ của mình.