Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy nêu những đặc điểm và thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ trong nửa sau thế kỉ XX

Câu hỏi 1:

Hãy nêu những đặc điểm và thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ trong nửa sau thế kỉ XX

Trả lời:

•Đặc điểm: Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.• Thành tựu chính:

Lĩnh vực Thành tựuKhoa học cơ bản •Trong các khoa học cơ bản (Toán học, Vật lí học, Hóa học, Sinh học) loài người đã đạt được những thành tựu to lớn, những bước nhày vọt chưa từng thấy. • Tháng 3/1997, tạo ra được cừu Đôli bằng phương pháp sinh sản vô tính. • Tháng 6/2000, công bố “Bản đồ gen người” • Tháng 4/2003: “Bản đồ gen người được giải mã hoàn thành”Công nghệ • Tạo ra công cụ sản xuất mới: máy tính điện tử, máy tự động, người máy… • Tạo ra nguồn năng lượng mới: năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nguyên tử • Tạo ra vật liệu mới: chất Poolime, các vật liệu siêu sạch, siêu cứng, siêu bền, siêu dẫn • Trong công nghệ sinh học đột phá bằng công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh, công nghệ enzim… • Thông tin liên lạc và giao thông vận tải: sợi thủy tinh, cáp quang, máy bay siêu âm khổng lồ đặc biệt sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin • Chinh phục vũ trụ: vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ