Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Nêu những thành tựu chính mà nhân dân Ấn Độ đạt được trong quá trình xây dựng đất nước

Câu 3:

Nêu những thành tựu chính mà nhân dân Ấn Độ đạt được trong quá trình xây dựng đất nước.

Trả lời:

•Tự túc về lương thực và vươn lên là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới.

•Đạt được nhiều thành tựu về khoa học – kĩ thuật, văn hoá, giáo dục: Cố gắng vươn lên hàng cường quốc về phần mềm, công nghệ hạt nhân, công nghệ vũ trụ,…

→ Đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực, xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại.