Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Sự đối lập về chính trị và kinh tế giữa hai khối nước: Tây Âu tư bản chủ

Câu 2:

Sự đối lập về chính trị và kinh tế giữa hai khối nước: Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào?

Trả lời:

Đông Âu Tây Âu
Chính trị Sự thành lập nước Cộng hoà Dân chủ Đức Sự thành lập nước Cộng hoà Liên bang Đức.
- Xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân (nhà nước của dân, do dân và vì dân). Mỹ tăng cường sự ảnh hưởng và khống chế về mặt chính trị đối với các nước Tây Âu thông qua “Kế hoạch phục hưng Châu Âu”.
Kinh tế - 1949: Thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế - Kế hoạch Phục hưng châu Âu.