Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000

Câu 2:

Khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.

Trả lời:

•Một mặt liên minh chặt chẽ với Mĩ.

•Bước sang thời kì 1973-1991: Bắt đầu tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN.