Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy nêu những xu thế của thế giới sau Chiến tranh lạnh chấm dứt.

Câu 2:

Hãy nêu những xu thế của thế giới sau Chiến tranh lạnh chấm dứt.

Trả lời:

- Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng “đa cực” với sự vươn lên của nhiều cường quốc.

- Sau Chiến tranh lạnh, hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế.