Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Vì sao nói: Tây Âu là một trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới nửa sau thế kỉ XX

Câu 1:

Vì sao nói: Tây Âu là một trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới nửa sau thế kỉ XX

Trả lời:

- Đến cuối thập kỉ 90, EU trở thành tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh, chiếm 1/4 GDP của thế giới.

- EU ra đời không chỉ nhằm hợp tác liên minh giữa các nước thành viên trong nhiều lĩnh vực.