Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Qua bài học và sách, báo, hãy nêu những thành tựu khoa học – công nghệ tiêu biểu của nước Mĩ mà em biết.

Câu 1:

Qua bài học và sách, báo, hãy nêu những thành tựu khoa học – công nghệ tiêu biểu của nước Mĩ mà em biết.

Trả lời:

- Sáng chế các công cụ sản xuất mới (máy tính, máy tự động và hệ thống máy tự động), các nguồn năng lượng mới (nguyên tử, mặt trời...), những vật liệu tổng hợp mới.

- “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp, cách mạng trong giao thông và thông tin liên lạc.

- Tháng 7-1969, lần đầu tiên đưa con người lên Mặt Trăng.

- Mĩ đã sản xuất các loại vũ khí hiện đại (tên lửa chiến lược, máy bay tàng hình...).