Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Lập niên biểu những sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945-1991

Câu 1:

Lập niên biểu những sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 – 1991.

Trả lời: