Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945-2000.

Câu 1:

Lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945-2000.

Trả lời:

Thời gianSự kiện1945 - 1991 - 2/1945: Trật tự hai cực Ianta được thiết lập. - Phong trào cách mạng dân tộc dân chủ ở nhiều nước Á, Phi, Mĩ Latinh giành thắng lợi. - Xã hội chủ nghĩa trở một hệ thống trên thế giới.    + 1945: Thắng lợi cách mạng Việt Nam.    + 1949: Thắng lợi cách mạng Trung Quốc.    + 1959: Thắng lợi cách mạng Cuba. - Hệ thống chủ nghĩa đế quốc có những chuyển biến quan trọng.    + Sự thành lập Liên minh châu Âu (EU). - Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản trở thành ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất trên thế giới. - Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật.1991-2000 - 1991: Trật tự hai cực Ianta tan rã. - Xu thế toàn cầu hóa tạo ra nhiều thời cơ và thách thức. - Thế giới đi vào kỉ nguyên hòa bình, phát triển kinh tế - xã hội. - Xung đột, nội chiến, khủng bố xảy ra ở cục bộ một số khu vực.