Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Lập niên biểu các sự kiện thể hiện sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Câu 1:

Lập niên biểu các sự kiện thể hiện sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trả lời:

Thời gianSự kiện10/1949 Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.8/1948 Nước Đại Hàn Dân quốc được thành lập.9/1949 Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên ra đời.6/1950-7/1953 Diến ra cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam – Bắc Triều Tiên.2000 Ký hiệp định hòa hợp giữa hai miền Nam- Bắc Triều Tiên