Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy nêu những thành quả chính trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Những khó khăn mà châu lục này đang phải đối mặt là gì?

Câu 1:

Hãy nêu những thành quả chính trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Những khó khăn mà châu lục này đang phải đối mặt là gì?

Trả lời:

•Những thành quả chính trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

   +Các nước châu Phi đã hoàn thành cuộc đấu tranh đánh đổ nền thống trị của thực dân cũ, giành độc lập và quyền sống của con người.

   +Chính thức xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

•Những khó khăn mà châu lục này đang phải đối mặt là gì?

   +Tình trạng lạc hậu, không ổn định và khó khăn: xung đột về sắc tộc và tôn giáo, đảo chính, nội chiến, bệnh tật và mù chữ; sự bùng nổ về dân số; đói nghèo, nợ nần và phụ thuộc nước ngoài,…