Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy chỉ trên bản đồ thế giới những khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi ảnh

Câu 1:

Hãy chỉ trên bản đồ thế giới những khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi ảnh hưởng do ba cường quốc thoả thuận ở Hội nghị Ianta.

Trả lời:

Ở châu Âu:

- Mĩ, Anh, Pháp: Tây Đức, Tây Béclin và các nước Tây Âu.

- Liên Xô: Đông Đức, Đông Béclin và các nước Đông Âu.

Ở châu Á:

- Mĩ: Nam Triều Tiên, Nhật Bản.

- Phương Tây: Đông Nam Á, Tây Á.

- Liên Xô: Trả lại miềm Nam đảo Xakhalin; 4 đảo thuộc quần đảo Curin; Bắc Triều Tiên.