Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi trong bài học

Câu hỏi 1 trang 13:

Dựa vào bản đồ Các nước Đông Nam Á và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển.

Trả lời:

- Trên đất liền: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

- Trên biển: Trung Quốc, Cam-pu-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a.

Câu hỏi 2 trang 13:

Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của mỗi nước bao gồm những bộ phận nào?

Trả lời:

Phạm vi lãnh thổ của mỗi nước bao gồm 3 bộ phận: vùng đất, vùng biển và vùng trời.

Câu hỏi 1 trang 14:

Hãy kể tên một số cửa khẩu quan trọng trên đường biên giới với các nước Trung Quốc, Lào, Cam-pũ-chia của nước ta.

Trả lời:

- Trên đường biên giới với Trung Quốc: cửa khẩu Móng Cái, Hữu Nghị, Đồng Đăng, Lào Cai,...

- Trên đường biên giới với Lào: cửa khẩu Cầu Treo, Lao Bảo,...

- Trên đường biên giới với Cam-pu-chia: cửa khẩu Mộc Bài, Vĩnh Xương,...

Câu hỏi 1 trang 16:

Vì sao nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ?

Trả lời:

Nước ta không có khí hậu khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ là do vị trí địa lí của nước ta:

  - Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, có nề nhiệt cao.

  - Nằm trong khu vực ảnh hưởng cùa chế độ gió Mậu dịch và gió mùa châu Á, khu vực gió mùa điển hình nhất trên thế giới.

  - Tác động của các khối khí di chuyển qua biển kết hợp với vai trò của Biển Đông, nguồn dự trữ dồi dào về nhiệt và ẩm.