Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Nêu đặc điểm chung của địa hình Việt Nam

Câu 1:

Nêu đặc điểm chung của địa hình Việt Nam

Lời giải:

Ba đặc điểm:

  • Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích, nhưng chủ yếu là đổi núi thấp.
  • Hướng núi: tây bắc - đông nam và hướng vòng cung.
  • Địa hình rất đa dạng và phân chia thành các khu vực.