Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Quan sát hình 43 kết hợp nội dung SGK, em hãy: a. Cho biết bức hình đó nói

Câu 8:

Quan sát hình 43 kết hợp nội dung SGK, em hãy:

a. Cho biết bức hình đó nói đến sự kiện lịch sử nào? (lưu ý thời gian).

Lời giải:

- Sự kiện: Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

b. Trình bày ý nghĩa việc chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Lời giải:

- Khẳng định nền độc lập của Việt Nam.

- Khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

- Tố cáo tội ác cuả thực dân Pháp và phát xít Nhật.

- Cuối cùng bản tuyên ngôn khẳng định quyết tâm bảo vệ quyền tự do và độc lập của nhân dân Việt Nam.