Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Hoàn thành bảng dưới đây để thấy được thành tựu chủ yếu về kinh tế - xã hội

Câu 8:

Hoàn thành bảng dưới đây để thấy được thành tựu chủ yếu về kinh tế - xã hội của Miền Bắc từ 1954-1965.

Lời giải:

Giai đoạnThành tựu
Từ năm 1954 đến năm 1960

- Hoàn thành cải cách ruộng đất.

- Khôi phục kinh tế:

     + Nông nghiệp: Nông dân hăng hái khẩn hoang, sắm sửa nông cụ, xây dựng nhiều công trình thủy lợi.

     + Công nghiệp: Khôi phục và mở rộng hầu hết các nhà máy, xí nghiệp bị phá hỏng, xây dựng mới thêm một số nhà máy.

     + Thủ công nghiệp: Bảo đảm cung cấp nhiều mặt hàng tiêu dùng cho nhân dân, giải quyết việc làm cho người lao động.

     + Ngoại thương: Dần tập trung vào Nhà nước.

     + Giao thông vận tải: Khôi phục các tuyến đường sắt, sửa chữa và làm mới đường ôtô, đường quốc tế được mở rộng.

- Văn hóa, giáo dục, y tế: Hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm xây dựng.

Từ năm 1961 đến năm 1965

- Công nghiệp:

     + 1961 – 1965: có 100 cơ sở sản xuất mới được xây dựng.

     + Công nghiệp quốc doanh chiếm tỉ trọng 93% trong tổng giá trị sản lượng công nghiệp toàn miền Bắc.

     + Công nghiệp nhẹ cùng với tiểu thủ công nghiệp đã giải quyết được 80% hàng tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân.

- Nông nghiệp:

     + Hệ thống thủy nông phát triển, nhiều công trình được xây dựng.

     + Năng xuất tăng cao, vượt 5 tấn thóc trên 1 hécta.

- Thương nghiệp:

     + Thương nghiệp quốc doanh được Nhà nước ưu tiên phát triển.

     + Củng cố quan hệ sản xuất mới, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân.

- Hệ thống giao thông được củng cố, đi lại thuận tiện.

- Hệ thống giáo dục từ phổ thông đến đại học phát triển nhanh.

- Hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe được đầu tư phát triển, khoảng 6000 cơ sở y tế được xây dựng.

- Chi viện cho miền Nam, phục vụ sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.