Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Quan sát hình 41 kết hợp nội dung SGK, em hãy: a. Cho biết bức ảnh bên nói

Câu 7:

Quan sát hình 41 kết hợp nội dung SGK, em hãy:

a. Cho biết bức ảnh bên nói đến sự kiện nào? Ghi tên cho bức ảnh vào chỗ chấm (…).

Lời giải:

- Sự kiện: Ngày 19-8-1945, quần chúng cách mạng kéo đến chiếm Phủ Khâm sai tại Hà Nội trong cách mạng tháng Tám 1945.

b. Trình bày những nét chính cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội.

Lời giải:

- Tại Hà Nội:

     + Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội quyết định khởi nghĩa giành chính quyền ngày 19-8-1945.

     + Ngày 18-8-1945, cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên các đường phố chính của Hà Nội.

     + Ngày 19-8-1945, hàng vạn nhân dân xuống đường biểu dương lực lượng. Quần chúng cách mạng chiếm Phủ Khâm sai, Sở Cảnh sát,..

     + Đến tối 19-8, khởi nghãi giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi.