Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Quan sát hình 13 trong SGK. Để nói về ông, em hãy chọn một ý không đúng đánh

Câu 7:

Quan sát hình 13 trong SGK. Để nói về ông, em hãy chọn một ý không đúng đánh dấu x vào ô trống.

Lời giải:

X Là người đứng đầu Đảng Liên đoàn Hồi giáo và là thủ tướng đầu tiên của Pakixtan
Là người đứng đầu cuộc đấu tranh đòi độc lập hoàn toàn của nhân dân Ấn Độ những năm 1948 đến 1950
Là người đứng đầu Đảng Quốc đại lãnh đạo nhân dân Ấn Độ giành độc lập những năm 1948 đến 1950
Là thủ thướng đầu tiên của nước Cộng hòa Ấn Độ