Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Quan sát hình 9 trong SGK, em hãy cho biết bức ảnh đó thuộc vào giai đoạn lịch

Câu 6:

Quan sát hình 9 trong SGK, em hãy cho biết bức ảnh đó thuộc vào giai đoạn lịch sử nào của Trung Quốc, tính từ sau năm 1945, nói về lĩnh vực nào trong nào trong nền kinh tế và nêu ý nghĩa của bức ảnh.

Lời giải:

- Bức ảnh thuộc giai đoạn Trung Quốc bắt tay vào công cuộc cải cách mở cửa (Từ năm 1978).

- Nói về lĩnh vực giao thông vận tải.

- Ý nghĩa của bức ảnh:

     + Thể hiện những thành tựu kinh tế to lớn mà Trung Quốc đạt được từ khi tiến hành công cuộc cải cách mở cửa.

     + Hệ thống giao thông ở Trung Quốc rất hiện đại.