Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Quan sát hình 64, 65 trong SGK kết hợp nội dung bài học và hiểu biết của bản

Câu 6:

Quan sát hình 64, 65 trong SGK kết hợp nội dung bài học và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu ý nghĩa của các bức hình đó.

Lời giải:

- Bức hình thể hiện Những thành tựu miền Bắc đạt được trong kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961-1965).

- Ngành công nghiệp được ưu tiên xây dựng, trong ảnh là khu gang thép Thái Nguyên với quy mô rất lớn.

- Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, miền Bắc vừa làm nhiệm vụ chi viện cho miền Nam.