Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Quan sát hình 56 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy: a. Cho biết

Câu 6:

Quan sát hình 56 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

a. Cho biết bức ảnh bên mô tả hội nghị nào?Tổ chức tại đâu? Thời gian? Về vấn đề gì?

Lời giải:

- Bức ảnh mô tả Hội nghị Giơnevơ.

- Tổ chức tại Giơnevơ từ ngày 8-5-1954 đến ngày 21-7-1954.

- Về vấn đề Giải quyết vấn đề Triều Tiên và lập lại hòa bình ở Đông Dương.

b. Phân tích hoàn cảnh dẫn tới Hội nghị Giơnevơ.

Lời giải:

- Bước vào đông – xuân 1953-1954, ta giành nhiều thắng lợi trên mặt trận quân sự, đồng thời đẩy mạnh cuộc chiến trên mặt trận ngoại giao.

- Tháng 1 – 1954, Hội nghị Ngoại trưởng 4 nước Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp họp ở Béclin thỏa thuận triệu tập một hội nghị quốc tế ở Giơnevơ.

c. Cho biết nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơnevơ?

Lời giải:

* Nội dung Hiệp định Giơnevơ:

- Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương.

- Cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của ba nước.

- Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.

- Các bên tham chiến thực hiện cuộc tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực.

- Cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài vào các nước Đông Dương. Các nước ngoài không được đặt căn cứ quân sự ở Đông Dương.

- Các nước Đông Dương không được tham gia bất cứ khối liên minh quân sự nào và không để cho nước khác dùng lãnh thổ của mình vào việc gây chiến tranh hoặc phục vụ cho mục đích xâm lược.

- Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7-1956 dưới sự kiểm soát và giám sát của Ủy ban quốc tế.

- Trách nhiệm thi hành Hiệp định Giơnevơ thuộc về những người ký Hiệp định và những người kế tục họ.

* Ý nghĩa:

- Là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương và được các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng.

- Đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân nhân ta, song chưa trọn vẹn vì mới giải phóng được miền Bắc.

- Buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút quân đội về nước. Mĩ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng, quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương.