Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Dựa vào mục II của bài 1 trong SGK, em hãy vẽ sơ đồ 6 cơ quan chính

Câu 6:

Dựa vào mục II của bài 1 trong SGK, em hãy vẽ sơ đồ 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc: Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế-xã hội, Hội đồng quản thác, Tòa án Quốc tế, Ban thư kí.

Lời giải: