Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Dựa vào hình 12 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ bên theo các

Câu 6:

Dựa vào hình 12 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ bên theo các bước sau:

a. Xác định, ghi tên nước và năm giành độc lập của các nước thuộc khu vực Nam Á.

b. Tô màu khác nhau (tùy chọn) cho các nước thuộc khu vực Nam Á.

Lời giải:

c. Cho biết Ấn Độ trước năm 1947 gồm những nước nào trên bản đồ ngày nay?

Lời giải:

- Ấn Độ trước năm 1947 gồm lãnh thổ Pakixtan và Ấn Độ ngày nay.