Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Quan sát hình 76 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy: Lời giải: -

Câu 5:

Quan sát hình 76 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

Lời giải:

- Sự kiện: Lễ kí Hiệp định Pari về Việt Nam.

- Tổ chức tại Pari.

- Thời gian: Ngày 21-7-1973.

b. Phân tích bối cảnh dẫn tới Lễ kí kết Hiệp định Pari? Cho biết nội dung cơ bản và ý nghĩa đạt được từ hiệp định?

Lời giải:

* Bối cảnh:

- Từ năm 1965 đến năm 1967: Ta liên tiếp giành thắng lợi quan trọng trên chiến trường.

* Nội dung cơ bản:

- Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

- Hai bên ngừng bắn ở miền Nam, Hoa Kì cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống miền Bắc Việt Nam.

- Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân các nước đồng minh, hủy bỏ các căn cứ quân sự, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.

- Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài.

- Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị.

- Hai bên trao trả tù binh và dân thường bị bắt.

- Hoa Kì cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương, thiết lập quan hệ bình thường cùng có lợi với Việt Nam.

* Ý nghĩa

- Là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao.

- Là kết quả của cuộc đấu tranh bất khuất của nhân dâ Việt Nam.

- Mở ra bước phát triển mới cho cách mạng Việt Nam.

- Buộc Mĩ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.

- Tạo điều kiện trực tiếp để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam.