Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Quan sát hình 39 kết hợp nội dung trong SGK và kiến thức bản thân, em hãy cho

Câu 5:

Quan sát hình 39 kết hợp nội dung trong SGK và kiến thức bản thân, em hãy cho biết bức ảnh nói đến sự kiện lịch sử nào? Kể tên nhân vật nổi tiếng trong bức ảnh đó?

Lời giải:

- Sự kiện: Ngày 22 - 2 - 1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập.

- Nhân vật nổi tiếng: Đại tướng Võ Nguyên Giáp.