Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Dựa vào nội dung bài học hãy nêu vai trò của Liên Hợp Quốc. Lời giải: - Là

Câu 5:

Dựa vào nội dung bài học hãy nêu vai trò của Liên Hợp Quốc.

Lời giải:

- Là một diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

- Có nhiều cố gắng trong việc giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột ở nhiều khu vực.

- Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế, giúp dỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, nhân đạo,…