Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Quan sát hình 83 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy trình bày ý nghĩa

Câu 4:

Quan sát hình 83 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy trình bày ý nghĩa của bức hình.

Lời giải:

- Hình ảnh Dinh Dộc Lập trong ngày Sài Gòn giải phóng thể hiện niềm vui mừng của nhân dân Sài Gòn với thắng lợi của quân dân ta.