Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Quan sát hình 8 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy: a. Ghi tên

Câu 4:

Quan sát hình 8 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy:

a. Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…).

Chủ tịch Mao Trạch Đông đọc tuyên bố thành lập nước

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

b. Cho biết bức ảnh nói đến sự kiện lịch sử nào? Thời gian diễn ra?

Lời giải:

- Bức ảnh nói đến sự kiện: Thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 1-10-1949

c. Nêu ý nghĩa của sự kiện trên đối với nhân dân Trung Quốc và thế giới.

Lời giải:

- Với Trung Quốc:

     + Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc.

     + Chấm dứt hơn 100 năm no dịch và thống trị của đế quốc.

     + Xóa bỏ chế độ phong kiến, đưa nước Trung Hoa vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội

- Với thế giới:

     + Ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.