Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Quan sát hình 37 kết hợp nội dung trong SGK, em hãy: a. Tô màu vàng cho phần

Câu 4:

Quan sát hình 37 kết hợp nội dung trong SGK, em hãy:

a. Tô màu vàng cho phần đất. Tô màu kí hiệu mũi tên, ghi địa danh vào lược đồ bên (lưu ý hoàn thành chú giải)

Lời giải:

b. Trình bày diễn biến chính của khởi nghĩa.

Lời giải:

- Tháng 1 – 1941, Đội Cung chỉ huy binh lính đồn Chợ Rạng nổi dậy đấu tranh chiếm đồn Đô Lương rồi về Vinh để phối hợp chiếm thành.

- 24/4/1941: Đội Cung và 10 đồng chí của ông bị xử bắn.

Các bài giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12 khác: