Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Lập bảng so sánh về quá trình phát triển kinh tế của các nước sáng lập ASEAN theo

Câu 4:

Lập bảng so sánh về quá trình phát triển kinh tế của các nước sáng lập ASEAN theo mẫu sau:

Lời giải:

Thời gianSự kiện chính
10-1945 Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Campuchia
9-11-1953 Pháp ký hiệp ước trao trả độc lập cho Campuchia, nhưng Pháp vẫn chiếm đóng nước này
1954-1970 Chính phủ Xihanúc thực hiện đường lối hòa bình, trung lập
18-3-1970 Chính phủ Xihanúc bị lật đổ
17-4-1975 Cuộc kháng chiến của nhân dân Campuchia kết thúc thắng lợi.
Từ 1979 Nội chiến kéo dài giữa lực lượng của Đảng Nhân dân cách mạng với các phe phái đối lập
23-10-1991 Hiệp định về hòa bình của Campuchia được ký kết tại Pari
23-10-1991 Thành lập vương quốc Campuchia