Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Dựa vào nội dung SGK, hãy hoàn thành bảng sau: Lời giải: Nội dung sự kiện Thời gian

Câu 4:

Dựa vào nội dung SGK, hãy hoàn thành bảng sau:

Lời giải:

Nội dung sự kiệnThời gian
Trên phạm vi cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động Tháng 5-1930
Phong trào đấu tranh lên cao nhất là ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh Tháng 9-1930
Cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên Ngày 12-9-1930
Xô viết ra đời ở Nghệ An Tháng 9-1930
Xô viết ra đời ở Hà Tĩnh Cuối năm 1930 – đầu năm 1931
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam họp Tháng 10-1930