Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Dựa vào hình 5 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ dưới đây theo

Câu 4:

Dựa vào hình 5 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ dưới đây theo các bước sau:

a. Xác định và điền tên các nước thành viên trong cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

b. Tô màu khác nhau để phân biệt giữa các nước SNG.

Lời giải: