Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Trình bày mối liên hệ giữa nội dung các bức hình 69, 70,71 trong SGK, với cuộc Tổng

Câu 3:

Trình bày mối liên hệ giữa nội dung các bức hình 69, 70,71 trong SGK, với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Lời giải:

- Các bức hình 69, 70,71 thể hiện những thuận lợi của cách mạng nước ta:

     + Sau hai thắng lợi mùa khô 1965 – 1966 và 1966 – 1967, đặc biệt là chiến thắng Van Tường, Đảng ta nhận định so sánh lực lượng tương quan trên chiến trường có lợi cho ta.

     + Sau 1968, Lợi dụng mâu thuẫn ở Mĩ trong năm bầu cử Tổng thống Mĩ, nhân dân Mĩ phản đối chiến tranh Việt Nam, đòi Mĩ rút quân về nước.