Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Quan sát hình 82 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy đánh dấu X vào

Câu 3:

Quan sát hình 82 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với ý đúng về: người cắm cờ trên nóc dinh Độc Lập

Lời giải:

Phạm Tuân
Nguyễn Văn Trỗi
X Bùi Quang Thuận
Nguyễn Viết Xuân