Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Quan sát hình 59, 60 trong SGK kết hợp nội dung bài học và hiểu biết của bản

Câu 3:

Quan sát hình 59, 60 trong SGK kết hợp nội dung bài học và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu ý nghĩa của các bức hình đó.

Lời giải:

- Hai bức hình thể hiện việc miền Bắc bắt tay vào khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương sau chiến tranh.

- Công cuộc khôi phục kinh tế được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, toàn dân tích cực hưởng ứng và triển khai trong tất cả các ngành.