Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Quan sát hình 32 kết hợp nội dung trong SGK, em hãy: a. Ghi tên cho bức ảnh

Câu 3:

Quan sát hình 32 kết hợp nội dung trong SGK, em hãy:

a. Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…)

Lời giải:

b. Nêu nhận xét về tinh thần đấu tranh của nhân dân ta chống thực dân Pháp lúc bấy giờ.

Lời giải:

- Nhân dân lúc bấy giờ đấu tranh với tinh thần quyết tâm, dũng cảm, hăng hái.

c. Viết ngắn gọn về Trần Phú

Lời giải:

Trần Phú (1904-1931) sinh ra trong một gia đình trí thức nho học yêu nước, quê ở Hà Tĩnh. Ông là học trò ưu tú của chủ tịch Hồ Chí Minh và là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới 26 tuổi.

Năm 1922, Trần Phú dạy học tại một trường tiểu học ở Vinh.

Năm 1925, tham gia sáng lập và hoạt động trong tổ chức Hội Phục Việt sau đổi thành Tân Việt cách mạng đảng.

Năm 1925, đồng chí gặp các đồng chí trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên bàn về việc hợp nhất hai tổ chức này.

Trần Phú được cử đi học tại đại học Phương Đông ở Liên Xô. Năm 1930, ông về nước hoạt động cách mạng, soạn thảo Luận cương chính trị. Tháng 10-1930, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.