Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Quan sát hình 2 trong SGK và nội dung bài học em hãy cho biết: a. Hội nghị

Câu 3:

Quan sát hình 2 trong SGK và nội dung bài học em hãy cho biết:

a. Hội nghị đó diễn ra ở đâu? Vào thời gian nào?

Lời giải:

- Hội nghị đó diễn ra ở Xan Fhranxixcô (Mĩ).

- Thời gian: từ ngày 25-4 đến 26-6-1945.

b. Mục đích của hội nghị đó là gì? Bức ảnh phản ánh hoạt động nào của hội nghị?

Lời giải:

- Mục đích: Thông qua Hiến chương thành lập tổ chức Liên hợp quốc có nhiệm vụ duy trì, đảm bảo hòa bình và an ninh thế giới.

- Phản ánh hoạt động: Kí hiến chương thành lập tổ chức Liên hợp quốc.