Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Quan sát hình 19 trong SGK và vị trí đường hầm qua biển Măngsơ ở lược đồ trên,

Câu 3:

Quan sát hình 19 trong SGK và vị trí đường hầm qua biển Măngsơ ở lược đồ trên, em hãy cho biết đường hầm thể hiện sự phát triển của ngành nào ở Tây Âu? Nêu một số dẫn chứng về sự phát triển của ngành đó?

Lời giải:

- Đường hầm qua biển Măngsơ thể hiện sự phát triển của ngành: giao thông vận tải.

- Nhiều tuyến đường được xây dựng.